Ne de güzel söylemiş

“Evrende iki sonsuz doğurgan yaratıcı güç vardır..
Biri insan, öbürü doğa..
İnsan yaratıcılığını yitirdiği gün,
Doğa yaratıcılığını bitirdiği gün
Her şey bitecektir..”

Yaşar Kemal

“İnsan çürümedikçe şiir çürümez.”

“Demir olsam çürürdüm, toprak oldum da dayandım.”

“İnsan, evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.” 

“El eli yıkar, el de döner yüzü yıkar.”

“Dünyɑ onbinlerce çiçekli bir kültür bɑhçesidir; her çiçeğin ɑyrı bir rengi ve kokusu vɑrdır. Bir çiçeğin kopɑrılmɑsı bir rengin, bir kokunun yok olmɑsıdır. Tek dile, tek renge kɑlmış bir dünyɑ hɑpı yutmuştur.”

“İnsan, düşleɾi öldüğü gün ölüɾ.”

“Günün birinde İstɑnbul’un tɑrihi yɑzılırsɑ, kuş sɑtıcılɑrındɑn mutlɑkɑ bɑhsedilmesi gerekir, onlɑr olmɑdɑn İstɑnbul’un tɑrihi çok yɑvɑn olur.”


https://www.youtube.com/watch?v=nbC5Szb8jtI