Duyur Sesini: Çerkes kızından sanatFilan’a özel video

11 Şubat 2015 Tarihinde Tarafından Duyur Sesini!, Genel, Göçmen, Kadın, Müzik Kategorisinde Yayınlanmıştır.

Tüm Kafkas halklarının genel adı olarak kullanılan Çerkes, Avrupa dillerinde Circassian, Tscherkess; Rusça’da Cherkess; Arapça’da Şerakes ve Türkçe’de Çerkes veya Çerkez olarak yazılıp söyleniyor. Çerkesler müziklerine geleneksel enstrümanları olan phaçıç, pşine ve şiçepşin ile tat katıyor. Akordiyonun yanı sıra Çerkeslerin pşıne dedikleri diatonik akordiyon ve Çerkes otantik çalgısı olan şıçepşıne de çalabilen Dijan Özkurt, kendi deyimiyle “Ötekilerin sesini duyurmak için yola çıkan” sanatFilan için iki güzel video hazırlamış. Hadi gelin ona birlikte kulak verelim ve Çerkesleri ondan dinleyelim.

Aslında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyoloji bölümünde akademisyen, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde de yüksek lisans öğrencisi olan Dijan Özkurt, müzikle amatör olarak uğraşıyor. Eskişehir’de üniversite okurken oradaki Çerkeslerle beraber bir müzik gurubu kuran Özkurt, müzikle tanışıklığını şöyle anlatıyor: “Müzik Çerkeslerin gündelik hayatlarının her aşamasında epeyce yer kaplıyor. Tarlaya çalışmaya giderken, misafir geldiğinde misafir odasında (haçeş) söylenen şarkılar, hasat şarkıları, çoban şarkıları gibi… Dolayısıyla benim çocukluğumda da müzik gündelik hayatımın epeyce içindeydi. Eskişehir’de üniversiteye başladığımda, oradaki Çerkeslerle beraber bir müzik gurubu kurduk. Böylelikle de akordiyon çalmaya başladım. Gurubu çalıştıran Müjdat Başaran sayesinde de epeyce geliştirdim. Eskişehir’deki Woshım Yi Makh isimli müzik gurubumuzun çalışmaları devam ediyor.”

 

 

Bu da Dijan Özkurt’un akerdiyon ile çalıp söylediği Çerkes aşk şarkısı…